Anti-åldring i tillskottstidningar - hemligt tips

Om det är något jag kan hjälpa dig med, skriv till mig. Jag skulle vilja hjälpa dig att hålla dig yngre! Observera: produkterna jag granskar är inte avsedda att vara ett botemedel mot ålderdom. De är avsedda att hjälpa dig att hålla dig frisk och förebygga sjukdomar. Användningen av dessa produkter kan öka din risk för att få cancer eller andra hälsoproblem. Läs varningsetiketter på någon av dessa produkter. Denna recension tillhandahålls "SOM ÄR" och jag lämnar inga garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, om produkterna eller deras effektivitet, säkerhet eller lämplighet för något syfte.

Jag är inte hälso- och sjukvårdspersonal och detta utgör inte ett godkännande av mig för produkter. Jag gör inte anspråk på någon medicinsk expertis eller utbildning. Jag tillhandahåller denna information som den är utan garanti av något slag. Denna information får inte reproduceras eller distribueras utan uttryckligt skriftligt tillstånd från utgivaren. Denna information tillhandahålls gratis och utan anknytning till företag eller individer som nämns eller underförstått. Inget uttalande eller uttalande av något slag är avsett eller bör tas som en garanti för informationens noggrannhet, fullständighet eller tillförlitlighet. © 20

Våra sista recensioner

Hydroface

Hydroface

Madeleine Ware

Om en konversation handlar om föryngring kan du inte undvika Hydroface - varför? Om du ser vittnesm...

Hydro

Hydro

Madeleine Ware

Du kan nästan tro att Hydro verkligen är fruktbart. Denna slutsats dras definitivt om du märker de ...

Collamask

Collamask

Madeleine Ware

Om du tror att de otaliga rapporterna som nyligen har blivit offentliga kan många entusiaster använ...